Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

23:55
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie via000monnnn066 000monnnn066
23:55
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous via000monnnn066 000monnnn066
Sponsored post
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
23:54
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via000monnnn066 000monnnn066
23:54
Reposted fromPoranny Poranny via000monnnn066 000monnnn066
23:54
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene via000monnnn066 000monnnn066
23:53
8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
23:53
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
23:52
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
23:52
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed via000monnnn066 000monnnn066
23:52
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial via000monnnn066 000monnnn066
23:50
Those views, Fredvang
23:48

Nawet gdy spotykałem się z innymi kobietami i próbowałem coś z nimi budować, zawsze tylko do jednej tęskniłem. Ona była na takim wiecznym głodzie życia. Pełna pasji i miłości do świata. Zawsze z iskrą w oku, którą ja w niej ugasiłem, swoją osobą.


— znalezione
23:48
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife via000monnnn066 000monnnn066
23:47
3043 2f7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
23:47
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi via000monnnn066 000monnnn066
23:46
23:46
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
23:45
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou
23:45
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou
23:45
6398 087a 500
Reposted frompiehus piehus viamalinowychrusniak malinowychrusniak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...