Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

14:31
14:18
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaSzymonyeee Szymonyeee
14:18
14:17
8215 266c 500

bkrby8036:

bonofosho:

bromancing-the-stone:

The most ignored words in the world.

aka don’t be a dick

it’s the same message and yet we have had wars about religions for hundreds of years

Reposted fromsurprisebuttspecks surprisebuttspecks viamrsk mrsk
14:16
5875 b03d

💎

Reposted fromKiro Kiro viaiblameyou iblameyou
14:15
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaiblameyou iblameyou
14:06
0279 d8cb 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOFFka OFFka
14:06
1789 0bed
Reposted frompalegirls palegirls viaOFFka OFFka
14:05
7790 750c
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaiblameyou iblameyou

April 20 2015

19:43

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— jak zwykle bezbłędna Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viaSzymonyeee Szymonyeee
19:43
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSzymonyeee Szymonyeee
19:43
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viaSzymonyeee Szymonyeee
19:39
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasmirek smirek
19:39
0363 b8bd
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viasmirek smirek
19:38
2424 d1c6 500
Reposted fromminimalizmuczuc minimalizmuczuc viasmirek smirek
19:24
0324 1ff7

ekjohnston:

sassyrebelinpearls:

PLEASE

This is one of the best things that has EVER HAPPENED ON LIVE TELEVISION. You could not write this. People would say you were being too fanciful or ridiculous. The best things happen in real life.

William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.

19:08
I’m like that. Either I forget right away or I never forget.
— Samuel Beckett, Waiting for Godot (via paintdeath)
Reposted fromkattrina kattrina viaiblameyou iblameyou
19:07
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Rafał Wojaczek (via polskie-zdania)
19:06

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

aż ktoś przebije ten mur

— Rafał Wojaczek
19:05
Przerosło mnie
serce
cały jestem wewnątrz
— Rafał Wojaczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl